Lysebu hotel, Oslo

Informasjon

Kurset arrangeres fra kl 10.00 mandag 16 november til kl 13.00 tirsdag 17 november.

Mandag kl 17.00 arrangeres generalforsamling i DNV-A

 

Program

Fullstendig program kommer senere, temaer er bl. a. psykologi i forhandlinger, årets oppgjør, og lokale særavtaler

Priser og betingelser

Veterinærforeningen dekker reise, mat og opphold for tillitsvalgte, det er noe begrenset antall plasser pga korona.

Du vil få beskjed om du har fått plass like etter påmeldingsfristens utløp.

Tillitsvalgte har rett til deltagelse etter hovedavtalen.

 

Veterinærforeningen er medlem av Akademisk studieforbund.

Påmeldingsfrist