Turisthotellvegen 6, Lillehammer

Informasjon

Det blir igjen to parallelle seksjoner på kurset:

Smådyr: Urinveier, både medisinsk og kirurgisk behandling.

Stordyr: GI-traktus på hest, og forelesninger om smittevern og beredskap.

Mer info om detaljer og det praktiske kommer fortløpende.