Moflatveien 38
3733
Skien

Informasjon

Telemark veterinærforening inviterer til lørdagsseminar og årsmøte i Skien fritidspark den lørdag 25. april 2020 kl 9.30.

Årsmøtet vil bli avvikla kl. 11.45.

Vi har engasjert Bård Fossli Jensen, lege, foredragsholder og kommunikasjonsforsker, til å snakke om kommunikasjon. Foredraget er tilpassa veterinærbransjen, og han har blant anna hatt kurs for AniCura-ansatte. Målgruppa er både veterinærar, dyrepleiarar og assistentar, og det vil vera nyttig enten du jobbar med smådyr, produksjonsdyr, hest eller er ansatt i Mattilsynet. Foredrag og eksempelcaser vil bli tilpassa etter kursdeltakarane sine ønsker. Du kan lese meir om Bård Fossli Jensen her

I løpet av dagen får vi og besøk av veterinær Kamilla Tragethon frå DyreID, som vil presentere det nye diagnoseregisteret Pyramidion.

Program

Foreløpig program for dagen:

Kl 9.30 – foredrag med Bård Fossli Jensen

Kl 11.45 – årsmøte i TVF

Kl 12.00 – 12.45 – Lunsj

Kl 12.45 – Bård Fossli Jensen forts.

Kamilla Tragethon, DyreID, på slutten av dagen

Priser og betingelser

DNV-medlem kr 500,-

Ikkje medlem i DNV kr 600,-

Påmeldingsfrist