Informasjon

Styret i Troms og Finnmark Veterinærforening har, sammen med arrangementsgruppa, arbeidet gjennom våren og sommeren for å lage et spennende årsmøte-arrangement i oktober 2020.
Sted og dato for arrangementet settes til:

 • Tromsø, Hotell SAS Radisson Blue (se info og priser lenger ned)
 • Fredag 9. til søndag 11. oktober 2020
 • Årsmøte gjennomføres lørdag 10. oktober
 • Frist for påmeldinger settes til 11. september

Arrangementet koordineres med Veterinærsinstituttets beredskapskurs (MKS) i Tromsø 8.- 9. oktober.
 

Program

Planlagt program for arrangementet vårt:

 • Fredag 9. oktober – ettermiddag/kveld: Sosial sammenkomst og foredrag fra Pyramidion / Dyreidentitet
 • Lørdag 10. oktober – hele dagen:
  • Årsmøte
  • Fag-arrangement: NEVROLOGI FRA ULIKE VINKLER
 1. Tore Kristiansen (Havforskningsinstituttet) «Glup som en fisk»
 2. Bodil Koch – Fredrikstad Dyrehospital – Akutte rygglidelser hos hund og katt med fokus på konservativ behandling.
 3. Oppdatering på relevante caser i lokalforeningen: Marianne Kilvær orienterer om tilfelle av nevrologisk herpes på hest i Tromsø. Evt også andre relevante bidrag.
 • Søndag 11. oktober- halv dag: Syke hester på vakta – «Kræsj-kurs» med Svein Bakke
  Svein Bakke – veterinær og professor på hest. Seminar om akutt-oppdrag hest (hva kan du forventa på vakta, og hva kan forventes av deg). Opprinnelig planlagt som praktisk gjennomgang seminar.

Priser og betingelser

Forbehold og avklaringer for gjennomføring som følge av korona-situasjonen:


Styremøte 12.08.2020

Tema for møtet var status for planlegging av årsmøte-arrangement og plan for informasjon/invitasjon ut til medlemmer. Styret har bestemt å avvente utviklingen foreløpig.
Følgende muligheter har vært drøftet:

 • Vi arrangerer som planlagt
 • Vi arrangerer, men med alle forelesere kun digitalt til stede
 • Vi avlyser hele fagdagen i år, utsetter den til forhåpentligvis neste år og arrangerer kun årsmøtet digitalt

Styret har etter møtet vært i dialog med hotellet og sponsorer. Det er avtalt en frist for endelig avklaring om gjennomføring av fysisk arrangement, samt diskutert digitale løsninger for gjennomføring.

Frist for påmeldinger settes til 11. september. Styret vil oppsummere og vurdere opp mot oppdaterte råd fra FHI / avklaringer fra myndigheter før endelig beslutning tas.

Vi ber om en tilbakemelding fra medlemmene innen 11. september om man vil delta på fysisk årsmøte-arrangement i Tromsø 9.-11. oktober, med de forbehold gjengitt ovenfor?

Nærmere informasjon og påmelding ved digitalt alternativ følger senere.

Påmeldingsfrist

Kurspåmelding Troms og Finnmark

Hvilke dager ønsker du å delta på?
 
 
Det vil være mulig å delta digitalt. Hvilke dager ønsker du å delta digitalt?