Informasjon

Sædforsendelse og inseminering av hund: Hvordan kan vi oppnå best mulig resultat?

Helen Øvregaard – 10.mars kl 19-21 på Zoom

Tema er aktualisert i dagens koronahverdag med utfordrende reisebegrensninger.

Flere medlemmer har ytret ønske om et slikt kurs.

Lokalforeningen ønsker derfor å gi medlemmene et tilbud om et lite kompetanseløft og utveksling på tema inseminering av hund.

Helen ØvregaardLitt om Helen:

Helen Øvregaard har jobbet  som klinikkveterinær i 30 år, og har vært spesielt engasjert i fagområdet reproduksjon.

Hun sitter i styret i EVSSAR(European Veterinary Society for Small Animal Reproduction) og er leder for  "Medical Interest Group, Reproduction health" i AniCura.

Nå jobber hun aller mest med å formidle kunnskap om kliniske kommunikasjonsferdigheter til kollegaer i og utenfor Norge.

Kurset gjennomføres på Zoom. Alle påmeldte mottar en link i forkant av kurset.

Det vil sendes ut kursmateriell i forkant av kurset.

Priser og betingelser

Medlemmer betaler 500,- kr for å delta.

Påmeldingsfrist