Informasjon

Hvordan du organiserer og innretter driften av selskapet ditt kan ha stor betydning både for selskapet og din personlige økonomi og trygghet. Ny webinarserie gir deg nyttige tips.

Som et tilbud til deg som er næringsdrivende og medlem i en av Akademikernes medlemsforeninger, arrangerer Akademikerne næringsdrivende i høst og vinter en foredragsrekke bestående av fem webinarer, hver på én time fra kl 18 - 19. 

Sett av tiden og følg med for mer informasjon!

20. september: Valg av selskapsform

20. oktober: Skattemessige forhold for næringsdrivende

22. november: Optimalisere pensjonsordning for næringsdrivende

17. januar:  Personvern – Generelt om personvern for næringsdrivende

14. februar:  Rettigheter ved sykdom for næringsdrivende

I det første webinaret, 20. september tar vi for oss hvilke momenter som taler for og imot å drive sin virksomhet som henholdsvis ENK, DFS og AS. Det er viktig å forstå at ingen selskapsform alltid er best, og at en derfor må vurdere en rekke momenter konkret for å få avklart hvilken selskapsform som passer din virksomhet.

Vi ser blant annet på risiko, skattesatser, virkningen av utsatt beskatning, innlåsingseffekter i enkeltpersonforetak, bil, kontorhold, naturalytelser og sosiale rettigheter.

For mer informasjon og påmelding klikk her

Akademikerne næringsdrivende er et samarbeidsutvalg på tvers av de ulike Akademikerne-foreningene. Utvalget jobber politisk for å forbedre rammevilkår for selvstendig næringsdrivende, frilansere og gründere – med særlig vekt på kontraktsforhold, arbeidsmiljø, pensjon, skatt, regnskap og etterutdanning.