Den norske veterinærforening

Kurs og etterutdanning

Som medlem av DNV får du rabatt på alle kurs hvor DNV er hovedarrangør.

 I forhold til ordinær kursavgift får DNV-medlemmer ca. 50 % rabatt på alle kurs. Det innebærer at du ved å delta på 2 DNV-kurs per år har spart inn medlemskontingenten.

DNV er hovedtilbyderen av etterutdanningskurs for veterinærer. Hver av de fem særforeningene arrangerer 2 fagkurs innen sine fagområder hvert år. Kursene blir til ved at særforeningene oppnevner en kurskomite, bestående av medlemmer som er aktive på de aktuelle fagfeltene. På denne måten sørger vi for å arrangere tidsaktuelle kurs på alle veterinære hovedfagområder.