Lenke til informasjon om godkjenning av kurs til spesialistutdanningen.

Bestill kursannonse


Veterinærforeningens kursvirksomhet våren 2021 og COVID-19

Veterinærforeningen har planlagt avvikling av Veterinærdagene 2021 ut ifra de til enhver tid foreliggende bestemmelser og råd fra helsemyndighetene. Det innebærer i skrivende stund at vi planlegger for noen kurs med fysisk tilstedeværelse av deltakere. Etter at samfunnet gradvis har åpnet opp, kan vi forvente endringer i smittesituasjonen, og vi vil da foreta nødvendige justeringer av kursvirksomheten i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og den rådende smittesituasjonen.

I tillegg legger vi til rette for at kursene også kan følges digitalt for de som av forskjellige grunner ikke kan delta fysisk på kurset.

På nåværende tidspunkt kan vi i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger arrangere kurs med inntil 200 deltakere, så lenge vi ivaretar nødvendige forholdsregler.
Lenke til beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet via FHIs hjemmesider og lenke til beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratets hjemmesider.

Som følge av COVID-19 gjennomfører vi strenge smittehygienetiltak i tråd med anbefalinger fra folkehelseinstituttet og myndighetene. Det er gjennomført en omfattende risikovurdering som er oversendt kommuneoverlegen i den kommunen kurset holdes.

Det viktigste ved deltakelse på kurs er å unngå overføring av smitte fra syke personer. Vi er i løpende dialog med kurshotellene, slik at de har gode rutiner for håndvask og desinfeksjon og sørger for at avstandsreglene kan gjennomføres på en betryggende måte. I tillegg er det viktig at du som deltaker tar ansvar for å vurdere egen helsesituasjon. Er det mistanke om at du kan være smittebærer, eller at du har symptomer forenlig med smitte av COVID-19 er det ditt eget ansvar å ta nødvendige forholdsregler i tråd med helsevesenets anbefalinger og i så fall avstå fra deltakelse.
Lenke til råd fra Helsedirektoratet.

Vi tilrettelegger for smittesporing ved å merke alle plassene i salen. Du velger selv hvor du vil sitte, men alle må beholde samme plassen gjennom hele kurset og vi vil sørge for å samle informasjon om hvem som sitter hvor. Informasjonen vil bli automatisk slettet 15 dager etter arrangementet. 

Vi oppfordrer generelt til å begrense alkoholinntak under og etter middagen til et nivå som gjør det mulig for deg å fortsatt holde anbefalt avstand og øvrige smitteverntiltak.

Det vil bli utlevert ansiktsmasker, som vi ber deg om å benytte inne i forelesningssalen, og ellers når det er vanskelig å overholde anbefalt avstand.
Om du skulle få symptomer på COVID-19 under oppholdet, ber vi deg om å isolere deg på hotellrommet, eller for deg selv inntil du har fått varslet arrangøren.

Vi har i år valgt å ikke ha fagtekniske utstillinger, både av hensyn til leverandører og kursdeltakere, da vi oppfatter mingling i et utstillingsområde som utfordrende i forhold til å holde nødvendig avstand. Vi vil også gå nøye gjennom hotellets rutiner for bespisning, slik at dette også kan foregå på betryggende måte. Oppsett i selve kurslokalet vil være slik at alle kan holde minst 1 meters avstand til andre kursdeltakere.

Ellef Blakstad
fagsjef
Den norske veterinærforening