Thon Conference, Universitetsgata 26

Informasjon

Arbeidstilsynet inviterer til hjemmekontorseminar

Kunnskapsoppdatering og erfaringsdeling fra norsk arbeidsliv.

Ønsker du å 

  • få oppdatert kunnskap om muligheter og utfordringer i en hybrid arbeidshverdag? 
  • lære mer om hvordan du kan jobbe forebyggende, ta i bruk ny kunnskap og hvordan du kan omsette dette til praksis?  
  • delta i gruppediskusjoner, dele erfaringer og få påfyll om systematisk HMS-arbeid for å bedre et hybrid arbeidsmiljø?  

Da bør du melde deg på denne konferansen!
 

Målgruppe 

Seminaret er rettet mot arbeidsgivere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud, AMU-medlemmer, HR- og HMS-personell samt bedriftshelsetjeneste i virksomheter der hjemmekontor er aktuelt. Den største gevinsten får en om leder og tillitsvalgte/verneombud deltar sammen.

Program

Oppdatert og ferdigstilt program publiseres på kurssiden så snart det er klart, men dette er foreløpig innhold:

Lenke til kurssiden

  • Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, presenterer ny og oppdatert kunnskap om utfordringer og muligheter som hjemmekontor gir
  • Arbeidstilsynet veileder om organisering, kartlegging og risikovurdering av fjern- og hybridarbeid
  • Partene i norsk arbeidsliv deler kunnskap og erfaringer, og vi skal få høre eksempler fra bedrifter og viktigheten av lokalt partssamarbeid 
  • Erfaringsutveksling mellom deltakere hvor vi ønsker å diskutere hvordan fjern- og hybridarbeid kan organiseres, hvordan kunnskapen kan brukes i praksis og hvilke tiltak som kan settes i verk for å bedre arbeidsmiljøet.  

Priser og betingelser

Praktisk informasjon 

Seminaret er et hybridarrangement, og en del av EU-OSHAs arbeidsmiljøkampanje «Godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv». Målet er å øke bevisstheten om hvordan digitalisering påvirker arbeidslivet. Fjern- og hybridarbeid er ett av fem tema som den europeiske arbeidsmiljøkampanjen 2023-2025 berører, se kampanjeveileder

Fysisk deltakelse: Vi har 90 plasser for fysisk deltakelse. Deltakelse på seminaret er gratis, men du må melde deg på for å delta. Påmelding er bindende for deg som deltar fysisk.  Det blir servert en lett lunsj. 

Vi åpner for registrering og lett servering fra kl. 9.00. Dørene til salen åpner kl. 09.45. Seminaret starter kl. 10.00 og avsluttes kl. 15.30.

Du får en e-post som bekrefter plassen din, og en påminnelse med praktisk informasjon når påmeldingsfristen går ut. 

Har du meldt deg på, men er forhindret fra å delta? Da vil vi at du melder deg av igjen, for vi har et begrenset antall plasser på denne konferansen. Bruk lenke i påmeldingsbekreftelsen for å melde deg av. 

Digital deltakelse: Det er et ubegrenset antall plasser for digital deltakelse, men du må melde deg på for å delta. Du får en påmeldingsbekreftelse, og en lenke til arrangementet i god tid før 5. juni.  

Velkommen til seminar!