Informasjon

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE 2022

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Årsberetning 2022, revidert regnskap 2022 og budsjett 2023
  3. Valg
  4. Eventuelt
  5.  

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Etter vedtektene skal årsmøtet varsles minst 2 måneder før det avholdes. Eventuelle innkomne saker skal være styret i hende senest 2 uker før det avholdes, og innkalling med saksliste skal sendes ut senest 1 uke før det avholdes.

 

Sak 2: Årsberetning 2022, revidert regnskap 2022 og budsjett 2023

Årsberetning 2022 -gjennomgås av styreleder

Revidert regnskap 2022 -gjennomgås av kasserer

Budsjett 2023 -gjennomgås av kasserer

 

Sak 3: Valg

Styret består av en styreleder, tre styremedlemmer (hvorav en også fungerer som kasserer) og to varamedlemmer. Styreleder, et styremedlem og et varamedlem står til valg. I tillegg skal det velges et medlem til valgkomitéen.

Valgkomitéen har utarbeidet forslag til kandidater i henhold til vedtektene.

 

Sak 4: Eventuelle innkomne saker

Ingen innkomne saker.