Finnøy Bryggehotell

Informasjon

Vi starter med programmet kl 10.00 og avslutter med middag kl 17.00.

I år har vi også get-together kvelden før kl 19.00 med treretters middag og sosialt påfyll!

Temaene i år er kardiologi hos hund og katt, føllsykdommer og nødslakt
hest/produksjonsdyr, og velferd i akvamedisin!

I år har vi tre samtidige «streams» med smådyr, hest/produksjonsdyr og akva!

Priser for DNV-medlemmer: Kurs inkl. lunsj 450,-
Treretters middag torsdag 400,-
Treretters middag fredag 400,-
(for ikke-medlemmer som ønsker å delta er det 850,- for kurs inkl. lunsj, samt 850,- for treretters middag)

Påmelding sendes til renate.kv@hotmail.com eller mobil 97434609 hvor dere spesifiserer om dere ønsker å delta på lunsj og middag (og eventuelle allergier etc), samt om dere deltar på smådyr- eller hest/storfe- eller akvadelen av programmet.

Bestilling av hotellrom gjøres direkte med hotellet selv, først til mølla!

Påmeldingsfrist 4. januar!
Håper mange tar turen til Finnøy; Velkommen!

Vi takker våre sponsorer Akselsens Agenturer og Elanco!
Akselsen agenturer og Elanco

Program

Program smådyr
10.00: Velkommen
10.05: Sponsorinnlegg Akselsens Agenturer
10.30: DNV – aktuelt fra foreningen 
10.50: Utredning og behandling av hjertesykdom hos hund – hva kan jeg gjøre selv og når må jeg henvise del 1
11.35: Utredning og behandling av hjertesykdom hos hund – hva kan jeg gjøre selv og når må jeg henvise del 2
12.20: Lunsj
13.20: Sponsorinnlegg Elanco
13.50: Utredning og behandling av hjertesykdom hos hund – hva kan jeg gjøre selv og når må jeg henvise del 3
14.35: Pause
14.45: Hjertesykdom hos katt
15.30: Akuttpasienten – er det hjertet?
16.15 – 16.45: Årsmøte
17.00: Treretters middag

 
Program hest/produksjonsdyr
10.00: Velkommen
10.05: Sponsorinnlegg Akselsens Agenturer
10.30: DNV – aktuelt fra foreningen 
10.50: Følling v/Gina Nakken
11.35: Føllsykdommer – det nyfødte føllet
12.20: Lunsj
13.20: Sponsorinnlegg Elanco
13.50: Føllsykdommer – slapt føll på vakt
14.35: Pause
14.45: Nødslakt v/ Beate Lillebostad fra MT
15.30: Transport av småfe og prøvetaking
16.15 – 16.45: Årsmøte
17.00: Treretters middag


Program akvamedisin
10.00: Velkommen
10.05: Sponsorinnlegg Akselsens Agenturer
10.30: DNV – aktuelt fra foreningen 
10.50: Skretting: Rett fór til rett fisk
11.35: David Persson: DNV sitt standpunkt mtp dødelighet
12.20: Lunsj
13.20: MT ved Aud Skrudland: Biosikkerhet i praksis
13.50: Alf Dalum: Aquakompetanse: Hjerte- og gjellelidelser
14.35: Pause
14.45: Salmon Evolution v/Renate Lyngstad: Landbasert oppdrett
15.30: Åkerblå: Hvordan kan vi i fiskehelsetjenesten bidra til å redusere dødelighet
17.00: Treretters middag

Påmeldingsfrist