Hammerichsgade 1
1611
København

Informasjon

Vi inviterer til forhandlingskurs for tillitsvalgte i staten 7.-9. september på det flotte Arne Jacobsen hotellet i København.

Forhandlingskurset er beregnet på tillitsvalgte i statlig sektor som har deltatt på grunnkurs og/eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen. Kurset gir en gjennomgang av de viktigste lønnsforhandlingsbestemmelsene og forhandlingsteknikk. Hovedtyngden av kurset ligger på et forhandlingsspill hvor deltagerne deles opp i grupper og coaches gjennom «reelle» lokale forhandlinger, med en fiktiv statlig arbeidsgiverpart og arbeidstakerpart i ulike foreninger.


Dette er den perfekte oppladningen til høstens lokale forhandlinger.

Det blir også god mat, og muligheter til å sosialisere med andre tillitsvalgte, både fra egen forening og fra andre Akademikerforeninger.

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom flere Akademikerforeninger, blant annet Samfunnsøkonomene, Legeforeningen, Psykologforeningen,  Farmaceutene og Veterinærforeningen.

Mer informasjon og påmelding finner du her: https://bcdme.qondor.com/forhandlingskurs2022

Frist for påmelding er 23. juni.

 

Priser og betingelser

Kurset, inkludert reise og opphold dekkes av OU-midler for statlig sektor. Tillitsvalgte har som hovedregel rett til fri med lønn for å delta på denne typen kurs.

Reiseregning sendes Veterinærforeningen.