Informasjon

Tema: Kriminalitet innenfor dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet – veterinærens rolle fra reaktiv til proaktiv?

Kurset består av webinarer og en avsluttende samling på Gardermoen 10. november.

  • Webinar 1: 13. oktober - Dyrevelferd
  • Webinar 2: 20. oktober - Matkriminalitet - folkehelse
  • Webinar 3: 27. oktober - Dyrekriminalitet - dyrehelse
  • Fysisk samling: 10. november kl. 9.00-16.00, Radisson RED og Radisson Hotel & Conference Center, Oslo Airport

Program

Webinar 1: 13. oktober kl. 09.00-12.00

Dyrekriminalitet; dyrevelferd

09.00-09.45  Erfaring med dyrekrimarbeid fra Mattilsynet
                      v/ Hilde Haug, veterinær og seksjonssjef i Mattilsynet

09.45-10.00  Pause

10.00-10.45  Mattilsynets dokumentasjon, og politiets bevisbyrde.
                     Praktiske eksempler fra dyrekrimsaker. Rettssaker - vold mot dyr
                     v/ jurist Mona Hom Ross, Mattilsynet.

10.45-11.00  Pause

11.00-11.45  Etterforskning og iretteføring av dyrevelferdskriminalitetssaker
                     v/ Tone Strømsnes Olsen, politiadvokat Økokrim

11.45-12.00  Spørsmål og oppsummering

Webinar 2: 20. oktober kl. 09.00-12.15

Matkriminalitet – folkehelse/dyrehelse

09.00-09.45  Smugling av mat til Norge
                     Hilde Berendtsen, Mattilsynet  

09.45-10.15  Risikobilde: 
                     Munn og klauvsjuke-utbruddet i 2001 v/ Eoin Ryan, Department of
                     Agriculture, Food and the Marine, Irland
10.15-10.45  Afrikansk svinepest/klassisk svinepest v/ C.A. Grøntvedt, 
                     Veterinærinstituttet

10.45-11.00  Pause                    

11.00-11.30  Svindel med mat. Hvordan avdekke, sikre bevis?
                     v/ Siri Svinddal, Mattilsynet

11.30-12.00  Netthandel
                     v/ Lars Erik Rondestveit, Mattilsynet

12.00-12.15  Spørsmål og diskusjon

Webinar 3: 27. oktober kl. 09.00-12.00

Dyrekriminalitet - dyrehelse

09.00-09.45  Fra Mat- og landbruksdepartementet
                     v/ Kjersti Nilsen Barkbu

09.00-10.00  Pause

10.00-10.45  Miljøkriminalitet. Ulovlig felling av rovdyr
                      v/ Knut Madslien, Veterinærinstituttet

10.45-11.00  Pause

11.00-11.45  Kjæledyrsaker ved Oslo Lufthavn, svindel, smugling og forfalskninger.
                     v/ Marit Forbord, Mattilsynet

11.45-12.00  Spørsmål og diskusjon

Fysisk samling 10. november kl. 09.00-15.30, Gardermoen

09.00-09.45  Respekt for og ivaretagelse av dyrs egenverdi fra et strafferettslig
                     perspektiv. Eksempler fra straffesaker. v/ Bjørn Soknes, tidligere
                     Statsadvokat i Trøndelag.

09.45-10.00  Pause

10.00-10.45  Tolletaten – arbeid med mat- og dyrekriminalitet.
                      v/ Elisabeth Nettum,  Tolletaten

10.45-11.00  Pause

11.00-11.45  Handel med truede arter, nasjonalt og internasjonalt
                     v/ Siv Runhovde, Økokrim

11.45-12.30  Veterinærforeningens arbeid på sentralt nivå.
                      v/ Bjørnar W. Jakobsen, Veterinærforeningen

13.15-13.30  Pause

13.30-14.00  Veterinærer: Rettslig og/eller etisk forpliktet til å varsle? 
                     v/ Marit Nesje, NMBU Veterinærhøgskolen

14.00-14.15  Pause

14.15-15.00  Kommunikasjon og konflikthåndtering i krimsaker.
                     v/ Håvard Nordby, bakgrunn fra politiet og ordenstjeneste, forebyggende
                     arbeid og etterforskning.  

15.00-15.30  Diskusjon og oppsummering

15.45-16.45  Årsmøte i FVS

Priser og betingelser

Kursavgift
Kursavgift medlemmer inkl. deltakelse på fysisk samling3600 kr
Kursavgift medlemmer kun digitalt2100 kr
Kursavgift studenter inkl. deltakelse på fysisk samling850 kr
Kursavgift studenter kun digital deltakelse500 kr
Kursavgift ikke medlem inkl. deltakelse på fysisk samling5500 kr
Kursavgift ikke medlem kun digitalt3200 kr

 

Påmeldingsfrist

Påmelding FVS høstkurs 2022

Velg deltakerkategori