Informasjon

21.-22. september arrangerer Veterinærinstituttet fysisk kurs om beiteforgifting hos produksjonsdyr

Informasjon om kurset og påmelding finnes her.