Informasjon

Det blir en bolk med smådyr og en bolk med stordyr/hest.
Mer informasjon kommer.

Vi avslutter med felles julebord.