Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Informasjon

Tema: Når ulykken er ute - veterinærens rolle i beredskap og redningsaksjoner

Veterinærer i stordyrpraksis og kommunal vakt risikere å komme i nød-, rednings- og beredskapssituasjoner som involverer andre offentlige instanser som brann, politi og offentlige myndigheter. Hvordan skal vi som veterinærer forholde oss ved en fjøsbrann, bilulykke eller dyretragedie? Hvordan skal vi møte bonden og menneskene som står i ulykken, og hvordan kan vi hjelpe dem i tiden etterpå når det gjelder forsikring og skadeoppgjør.

Målgruppe

Privatpraktiserende veterinærer, veterinærer i Mattilsynet og forvaltning.

Priser og betingelser

Lenke til priser og mer informasjon

Frister:

Earlybird: 15. september (gjelder kun fullpris og ikke studenter). Ved påmelding til og med 15. september gis kr 500 i rabatt

Påmeldingsfrist: 29. september
Ved påmelding etter påmeldingsfristen, belastes et gebyr på kr 600.

Påmeldingsfrist