Radisson Collection Royal Hotel, Hammerichsgade 1
1611
København

Informasjon

Bilde fra botnisk hage i København

Vi inviterer til felles grunnkurs i København.

Hotell blir bestilt for alle som får plass på kurset, men den enkelte må selv ordne reise til og fra Norge.

Forslag til utreisefly 15.mars: SK 1455 OSL 10:00 - CPH 11:15
Forslag til hjemreisefly 17. mars: SK 460 CPH 16:00 - OSL 17:25

Mer informasjon om reisealternativer og transport er lagt inn i programmet.

Program

I løpet av dagene på kurs vil det blant mye annet bli innlegg om styringsretten, rollen som tillitsvalgt, hovedtariffavtalen, konfliktavtalen og IA-avtalen.

Vi spiser felles lunsj og middag, og håper at mange har lyst til å delta på omvisning i Glyptoteket torsdag 16. mars.

Lenke til fullstendig program: Program København mars 2023 (PDF, 390KB)

Priser og betingelser

Reiseregning

Den enkelte sender reiseregning til egen fagforening. Det er ulike ordninger for h vordan deltakerne fra de ulike foreningene skal sende reiseregning, og under følger en oversikt.

Den norske veterinærforening:
Lenke til nettside med reiseregningsskjema
Send utfylt skjema til okonomi@vetnett.no)

Den norske legeforening:
Lenke til nettside med info om reiseregning

Norges Farmaceutiske Forening:
Lenke til nettside med info om reiseregning

Norsk psykologforening:
Lenke til nettside med info om reiseregning
Ved spørsmål - send mail til julius@psykologforeningen.no

Arkitektenes fagforbund: 
Ta kontakt med foreningen for info om reiseregning

Naturviterne: 
Lenke til nettside med info om reiseregning

Samfunnsøkonomene: 
Lenke til reiseregningsskjema: Reiseregningsskjema (XLSX, 32KB)
Send utfylt skjema til post@samfunnsøkonomene.no

Betingelser

Du har krav på fri etter hovedavtalen.
Veterinærforeningen er medlem av AKS.

Ønsker du å overnatte?
 
Ønsker du å delta på felles middag onsdag 15. mars?
 
Ønsker du å delta på omvisning i Glyptoteket torsdag 16. mars?
 
Ønsker du å delta på felles middag torsdag 16. mars?