Informasjon

Mange statlige virksomheter er i omstilling og Akademikerne ruster tillitsvalgte til å bidra i prosessene på arbeidsplassene.

Det er booket flybilletter med SAS kl 08.15 den 20.mars- retur med Brussel Airlines kl. 15.10 den 22.mars. Billettene vi bli sendt dere en uke i forveien.

Program

Hotell og program er ikke avklart ennå men kurset vil inneholde erfaringsutveksling fra omstillingsprosesser, juridiske perspektiv, virkemidler og arbeidsmiljø.
Det vil bli et sosialt program også hvor formålet er å skape en møteplass for nettverksbygging.

Priser og betingelser

  • Kursinnholdet dekker sentrale områder som berører tillitsvalgte i en omstillingsprosess. Reise og opphold dekkes av OU-midler.
  • Tillitsvalgte har krav på fri for å delta på kurset jfr. Hovedavtalens bestemmelser for tjenestefri for tillitsvalgte
  • Akademikerne dekker fly, hotell og evt tilknytningsreiser.