Larkollveien 801
1560
Larkollen

Informasjon

Mange statlige virksomheter er i omstilling og Akademikerne ruster tillitsvalgte til å bidra i prosessene på arbeidsplassene. Vi inviterer deg til et videregående omstillingskurs, hvor formålet er å skape en møteplass for nettverksbygging, og for å utvide kunnskapen det er behov for i omstillinger som skjer i statlig sektor.

 

Program

Kurset arrangeres av Akademikerne og programmet publiseres på deres nettsider når det er klart.

Lenke: Nettside der program publiseres

Priser og betingelser

Du har krav på fri etter hovedavtalen.

Den norske veterinærfreningen dekker opphold og reise.

Veterinærforeningen er medlem av AKS

Reiseregning:

 

Påmelding: