Den norske veterinærforening

Kursmateriell

DNV produserer kurspermer i papirformat til alle våre kurs og vi tilstreber at flest mulig foredrag er med her før kurset starter. Presentasjoner som ikke kommer med i kurspermen vil bli gjort tilgjengelig for nedlasting etter at kurset er avviklet.

Her vil det også bli lagt ut kursmateriell for nedlasting i de tilfellene hvor presentasjoner ikke er publisert i kursperm som utdeles under kurset