Den norske veterinærforening

Kursmateriell bisykdommer

Her kan du laste ned kursmateriell og annen nyttig informasjon fra kurset

Forskrift om birøkt kan du laste ned her

Informasjon om legemidler til bier fra Legemiddelverket finner du her og info om godkjenningsfritak her

 Dalum Legmiddelverket Biekurs NMBU.pdf
 Gjessing Foredrag for veterinærer juni 2016.pdf
 Rimstad Virus - bier 100616.pdf
 Lillebostad åpen yngelråte i agder 10.06.2016.pdf
 Lillebostad Forvaltning smittsomme sjukdommer 10.06.2016.pdf
 Kurs i bisykdommer Veterinærforeningen.pdf
 Parasitter i norsk birøkt, Tysnes, DNV fagkurs 2016 ver.2.pdf
 Bakterielle og mykotiske infeksjoner på bier - til kurs bisykdommer.pdf