Den norske veterinærforening

Kursmateriell fra HVFs høstkurs 2016

Her kan du laste ned kursmateriell fra kurset.

 FLORENT_David - How to harvest bone marrow stem cells.pdf
 FLORENT_David - Navicular bursa US-guided injections.pdf
 FLORENT_David - UG injection of Sacroiliac and lumbosacral region.pdf
 FLORENT_David - US-guided injections of tendon and ligament.pdf
 Haga_Injeksjonsanestesi hest HVF kombinert.pdf
 Sigurdsson_antisepsis leddinjeskjon.pdf
 Sigurdsson_Muskelbiopsie.pdf
 Sigurdsson_rektum og uterusbiospie.pdf
 Sigrudsson_staende leddskylling.pdf