Den norske veterinærforening

Kursmateriell fra SVFs kurs i reptilmedisin

 

 Reptile biology husbandry and consult - Debenham.pdf

 Case studies - reptiles - Debenham.pdf

 Reptiler aktuelle arter - Ølberg.pdf

 Reptiler vanlige sykdommer - Ølberg.pdf

 Reptiler Anestesi og analgesi - Ølberg.pdf