Den norske veterinærforening

Kursmateriell immobiliseringskurs 2016

Her kan du laste ned kursmateriell og annen nyttig informasjon fra kurset

Lenke til reportasje fra Discovery:
https://review.bellmedia.ca/view/1237462523

Lenke til Veterinærinstituttets pressemelding:
http://www.vetinst.no/Nyheter/Prionsjukdommen-Chronic-Wasting-Disease-CWD-paavist-for-foerste-gong-i-Europa

Lenker til Legemiddelverket og Mattilsynets hjemmesider:
http://www.legemiddelverket.no/Sider/default.aspx
http://www.mattilsynet.no/

 Review 4th ed JWD.pdf
 Review 4th ed JWM.pdf
 Review 4th ed NVT.pdf
 Bruksanvisning Dan-Inject.pdf
 Hjortevilt legemidler.pdf
 Arnemo & Søli Immobilisering NVT 2012.pdf
 JMA Aktuelle medikamenter.pdf
 JMA human accidents.pdf
 JMA Murphy.pdf
 JMA Intro.pdf
 Åmdal Regelverk om medikamentell immobilisering av dyr.pdf
 Østensen Immobiliseringskurs 2016 SLV.pdf
 Evans Anestesiologi, fysiologi, monitorering, oksygen 2016.pdf
 Ølberg Immobiliserings kurs - dyrepark.pdf
 prionsykdom_villrein_DNVkurs_BYtrehus24052016_epost.pdf
 Evans Montoring ruminants 2016.pdf
 JMA forvillete husdyr.pdf
 JMA hjortevilt.pdf
 JMA store rovdyr.pdf
 JMA Biomedical Protocols Carnivores March 2012.pdf