Den norske veterinærforening

Leder 240 000 veterinærer i Europa

07.06.2019
Presidenten i Den norske veterinærforening er valgt inn i styret til den europeiske veterinærføderasjonen, Federation of Veterinarians of Europe (FVE).
Dyrenes fremste talsperson i Brussel

– Veterinærer har en avgjørende rolle for å sikre god folke- og dyrehelse, og det er et privilegium å få være en del av dette arbeidet både i Norge og i Europa, sier Torill Moseng, nyvalgt styremedlem i FVE og president i Den norske veterinærforening.

På generalforsamlingen til den europeiske veterinærføderasjonen (FVE) 7. juni ble president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng, valgt som en av 5 styremedlemmer for den neste 2-årsperioden. FVE organiserer 240 000 veterinærer fra 39 land i hele Europa og generalforsamlingen har gitt Moseng fra et ikke-EU-land tillitt til å bidra til videre utvikling av organisasjonen

 -      Jeg ser frem til å fortsette det gode arbeidet veterinærene gjør i Europa med å forme lovverket for dyrevelferd og dyrehelse. Som de fremste talspersonene for dyrs helse og velferd i Brussel bidrar vi i et viktig arbeid, sier Moseng.

 -      En god hverdag med sunne forhold for dyr, trygg mat, og god beredskap for kriser som kan oppstå, krever systematisk jobb av kompetente veterinærer som bidrar til å utvikle  et godt lovverk på dette området, sier Moseng.

Veterinærfaglig kompetanse viktig i et samfunnsperspektiv

Veterinærene har jobbet i mange år for å befeste den veterinærfaglige kompetansen både i Norge og Europa.

-        Vi står overfor store utfordringer for å sikre en trygg matproduksjon og god dyrevelferd, og dette er arbeid som påvirker hele samfunnet. Vi reiser mer enn noensinne, og både mennesker, dyr og varer transporteres over store avstander. Dette krever at vår beredskap for å håndtere utbrudd av sykdom som kan ramme dyr og menneskers helse er god og at vi evner å forstå når endringer oppstår, sier Moseng.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.