Den norske veterinærforening

Leieavtale mellom klinikk og veterinær

Ny standard for leieavtaler skaper ryddighet

Den nye avtalen (april 2007) regulerer samarbeidet mellom klinikker og veterinærer, de såkalte leieavtalene.
Den norske veterinærforening (DNV) oppfordrer medlemmene til å ta i bruk den nye standardavtalen.

Den nye leieavtalen er lagt ut under:

 Avtale om utleie av klinikkplass for veterinær.doc

 • Anbefaler avtalen:
  Klinikkinnehavere som innfører den nye standarden er sikret en avtale i tråd med arbeidsrettslovgivningen og skatte- og avgiftslovgivningen. Bakgrunnen for den nye standarden er de mange henvendelsene fra klinikkeiere og veterinærer om avtaler mellom de to partene. Siden mange av dagens avtaler er uklare, mangelfulle og i strid med lovgivningen, anbefaler DNV at den nye standardavtalen taes i bruk.  Sikrer bedre forståelse:

  DNVs sekretariat har mottatt mange og ulike henvendelser knyttet til forståelsen av avtaler om samarbeid mellom klinikker og veterinærer, det vil si de såkalte leieavtalene. Den typiske leieavtalene er en avtale hvor en klinikk leier ut hele eller deler av klinikklokalene, utstyr og inventar og tilgang til kundemasse, mot at leietaker, som er selvstendig næringsdrivende, betaler en leiepris.

  Samsvarer med lovgivningen:
  Bakgrunnen for at avtalen er utarbeidet er først og fremst det store antallet henvendelser som viser at mange ikke har skriftlige avtaler eller de har mangelfulle eller uklare avtaler. Knappe eller uklare avtaler er et problem i seg selv fordi disse er grobunn for uforutsigbarhet, uenighet og konflikter. Den viktigste årsaken til at vi har utarbeidet avtalen er likevel at mange av avtalene som er inngått i dag, er avtaler som er i strid med arbeidsrettslovgivningen og skatte- og avgiftslovgivningen. Klinikkinnehaverne risikerer blant annet skjønnsligning og straffeskatt og å bli møtt med erstatningssøksmål og krav om fast ansettelse.

  Gode bidrag: 

  DNV er svært takknemlige for at Tannlegeforeningen har latt oss bruke deres standard leieavtale. DNV har bearbeidet og tilpasset denne avtalen til bruk i veterinærklinikker. Advokat Gunn Mari Kjølberg, som DNV har inngått samarbeidsavtale med, og undertegnede har hatt hovedansvaret for tilpasningen av avtalen. I tillegg har DNVs forhandlingsutvalg for næringsdrivende, Smådyrveterinærenes forening og DNVs sentralstyre kommet med gode innspill.

  Ansettelse eller leieavtale?

  Hvis en klinikk har fått en arbeidsmengde som virksomheten ikke kan håndtere, har virksomheten eller innehaveren to valg; å ansette en veterinær eller å inngå en samarbeidsavtale/leieavtale med en selvstendig næringsdrivende veterinær. Jeg ser her bort fra at virksomheten kan skaffe seg en medeier som også jobber i virksomheten. Dersom virksomheten ansetter en veterinær, vil den som
  arbeidsgiver kunne instruere og kontrollere arbeidet, pålegge overtid, bestemme når ferie eller avspasering skal tas, fastlegge rutiner etc. Arbeidsgiver vil dessuten ha ansvaret for pasientenes journaler, slik at om en arbeidstaker slutter forblir journalene i virksomhetens varetekt.

  Konsekvenser ved leieavtale:

  Hvis en virksomhet velger å inngå en leieavtale med en selvstendig næringsdrivende veterinær, er det sentrale at utleier (klinikken) og leietaker (den innleide veterinær) opptrer som to selvstendige virksomheter. En praksisinnehaver/klinikk kan ikke instruere eller kontrollere veterinæren som er leiet inn. Klinikken kan med andre ord ikke bestemme hvordan veterinæren utøver sitt yrke og kan heller ikke instruere vedkommende med hensyn til arbeidstid, ferieavvikling eller priser for sine tjenester.

  Mette
  Rød Fredriksen

  Juridisk rådgiver

  E-post: mette.rod.fredriksen@vetnett.no