Den norske veterinærforening

Lite antibiotikaresistente bakterier blant norske griser

01.07.2014
For å få oversikt over spredningen av antibiotikaresistente gule stafylokokker, eller LA-MRSA, har Mattilsynet tatt prøver i nesten 1000 norske grisebesetninger.

Prøvene viser at bakterien ble funnet i kun en besetning.

- Vi er veldig lettet over disse resultatene, sier assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland, i en melding lagt ut på Mattilsynets nettside 1. juli. 

- Vår ambisjon er å kvitte oss med denne bakterien i norske grisebesetninger. Det er viktig for folkehelsen at vi klarer å bekjempe LA-MRSA. Dette er en bakterie som kan få alvorlige konsekvenser for personer som har svekket helse.

I 2013 ble denne bakterien oppdaget i en norsk grisebesetning. Helsemyndighetene var bekymret for at bakterien skulle spre seg i Norge og Mattilsynet satte i gang sporing av smitten. LA-MRSA ble påvist i til sammen 24 besetninger, ti i Rogaland, seks i Akershus, fire i Buskerud, to i Hedmark, og en i Oppland og i Vestfold. Flertallet av besetningene har nå sanert, det vil si at de har gjennomført tiltak for å bli kvitt smitten og hindre videre smittespredning. Kun fire besetninger har fortsatt LA-MRSA positive griser, to i Rogaland, en i Hedmark og en i Oppland. Disse vil bli sanert innen kort tid.

 

Bare en ny besetning er smittet

For å få oversikt over hvor utbredt smitten er har Mattilsynet tatt prøver av alle større purkebesetninger i Norge. Prøvene viser at det kun er en ny besetning som er smittet, besetningen ligger i Oppland.

 - At vi finner smitte i bare en besetning utenom de vi allerede er i ferd med å sanere kan tyde på at vi har god oversikt over spredningen av bakterien, sier Fjetland i en kommentar på Mattilsynets nettside.

 Her kan du lese mer om prøvene Mattilsynet har tatt.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.