Dette sikrer forutsigbarhet, felles forståelse, motiverte medarbeidere og muligheter for å påvirke inntjening og lønnsomhet.

Veterinærforeningen har en Hovedavtale med NHO, som er en overenskomst. Denne hovedavtalen har derfor også noe tariffmessig innhold. Avtalen finner dere her.

Alle klinikker skal årlig gjennomføre lokale lønnsjusteringer for sine ansatte. Dette sikrer forutsigbarhet, felles forståelse, motiverte medarbeidere og muligheter for å påvirke inntjening og lønnsomhet.

Har man en tariffavtale er dette et krav, har man det ikke, er det ikke et krav. Men tatt i betraktning at mesteparten av ansatte i Norge får en lønnsjustering årlig, bør dette gjennomføres i tråd med dette. Mangel på gjennomføring vil medføre redusert kjøpekraft for de ansatte, da det hvert år så langt har vært en prisvekst. Denne ligger gjerne rundt 2 %.

Det er ikke et krav at det skal gis noe i disse lønnsvurderingene/drøftingene/justeringene/forhandlingene, men det er det som er intensjonen. I en klinikk eller virksomhet som går med underskudd og står i fare for å nedbemanne, kan det diskuteres om det er mulig eller hensiktsmessig å gi lønnstillegg for ansatte. Dette bør avklares sammen med leder og ansatte for å få felles forståelse for situasjonen.

I en klinikk eller virksomhet hvor alt går som normalt er det vanlig at ansatte får et årlig lønnstillegg. Det er også vanlig at man årlig justerer prisene sine opp med prisveksten ellers i samfunnet.

Hvor mye som skal gis i opprykk og hvordan man gjennomfører dette er opp til den enkelte klinikk, men vi vil komme med forslag til fremgangsmåte under.

Her finner du en veileder til hvordan lønnsforhandlinger bør gjennomføres. (PDF, 135KB)