Den norske veterinærforening

Lokalforeninger

DNV har 13 lokalforeninger over hele landet. Lokalforeningene er faglige og sosiale møteplasser for veterinærer som bor eller arbeider i samme geografiske område. Medlemskap tegnes separat og forutsetter medlemskap i DNV. Medlemskap i lokalforeningene er fra 1. januar 2008 obligatorisk.