Den norske veterinærforening

Er du i ferd med å få ny jobb?

Vi elsker det vi driver med, men på lik linje med de fleste andre, må vi kunne leve av det vi tjener..

Den lønnen og lønnsnivået du takker ja til i din første stilling, kan ha stor betydning for hvilken lønn både du og dine kolleger vil ha mye av deres arbeidsliv. I senere jobbsøkerprosesser er det ikke uvanlig at arbeidsgivere spør om din tidligere lønn.

Ta derfor kontakt med forhandlingssjef Christian Tengs, tlf. 469 28 595 eller den tillitsvalgte på arbeidsplassen før du takker ja til lønnstilbudet. Hvis du ikke vet hvem som er tillitsvalgt for DNV på arbeidsplassen, se her, eller kontakt DNV.

Gjennom kontaktene kan du finne ut om lønnstilbudet er rimelig, og om framtidsutsiktene i stillingen. Skriv ikke under en arbeidsavtale uten å ha rådført deg med DNV først.

Det lønnstilbudet du takker ja til, vil oftest være førende for hva dine kolleger kan forvente på samme arbeidsplass.