Den norske veterinærforening

Lønn, tariff og avtaleverk

Her får du informasjon om hva som er lønnssystemene i staten, dyreklinikkene og kommunene og hva du kan vente å få i lønn de ulike stedene, både i begynnerfasen av karrieren og senere. Du får også tilgang til lønnstabeller og lønnsstatistikk.

Den norske veterinærforening er av den oppfatning at dersom våre medlemmer skal ha en lønnsvekst som er i tråd med resten av samfunnet, bør medlemmene, tillitsvalgte og deres arbeidsgivere holde seg oppdatert på hva forventet lønnsvekst i ulike sektorer vil være.

Det betyr for eksempel at når privatpraktiserende og klinikker fastsetter sine oppdaterte takster pr 1.1 eller oftere hvert år, bør de se hen til disse tallene, og kjenne til hvilken betydning det har.

For ansatte vil det gi en pekepinn på hva man bør kunne forvente seg av lønnsvekst i det kommende året.

 

FØR DU SOM MEDLEM I DNV SIER JA TIL NY JOBB

Ta alltid kontakt med DNV for å få råd om lønn og andre vilkår før du signerer kontrakten.

Vi gir medlemmene våre gratis juridisk og økonomisk rådgivning i ansettelsesprosessen.

Noen arbeidsgivere spør allerede under innkalling til jobbintervju om hvilken lønn du forventer. Da kan det være klokt å si at det har du ikke tenkt på enda, og så ringer du oss før du svarer.

Andre skriver inn lønnen i arbeidsavtale som sendes deg. Skriver du under arbeidsavtalen har du også takket ja til lønnen.

Avtalenes juridiske innhold vil bli gjennomgått av vår juridiske rådgiver Mette Rød Fredriksen. Hun har tlf. 911 93 050. Send gjerne over avtaleforslaget til mailadresse mrf@vetnett.no før du ringer.

Avtalenes økonomiske innhold vil bli vurdert av veterinær Christian Tengs. Han kontaktes på CT@vetnett.no og 469 28 595.

Hvis det er i Mattilsynet du har søkt jobb kan vår hovedtillitsvalgte Bjørnar Jakobsen gi det beste svaret. Han treffes på bjwja@mattilsynet.no og 402 22 224.