For å kunne vite hva man bør ha/gi, må man også vite noe om hva som er grunnlaget for hva man bør ha/gi.

Noe av grunnlaget for hva inntektsoppgjørene i Norge blir i de ulike sektorene, er basert på den såkalte "frontfagsmodellen". Den går ut på at resultatet av forhandlinger mellom NHO og LO for industriarbeidere i konkurranseutsatt sektor (frontfaget), vil være delvis førende for lønnsoppgjør i andre store sektorer.

Denne modellen sikrer at det er samsvar mellom vekst i lønninger og Norsk konkurranseevne.

Hver vår når disse har forhandlet, vil vi da få et prosenttall som da blir veiledende for de andre sektorene. I og med at disse er de første som gjennomfører forhandlinger hvert år, blir de kalt frontfaget.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) lager rapporter som beskriver hva lønnsvekst trolig vil bli og har vært i ulike sektorer. Disse rapportene finner dere på regjeringens hjemmesider.

De eksakte tallene vet vi ikke før i mars året etter forhandlingene. Da vil man kunne se hva resultatet i egen sektor ble året før.

De sektorene vi skal se på, hvor vi har veterinærer er: Kommuneansatte, statsansatte og industrifunksjonærer. Vi har noen ytterst få medlemmer i helseforetakene også.

Dersom dere går til: (nå) 2019 - etter inntektsoppgjørene, laster ned rapporten og ser på side 9, vil dere finne tabell 1.1. I den vil dere se deres sektor, og hva oppgjøret i fjor og tidligere år har vært (tilbake til 2005). Har dere hatt oppgjør som er bedre enn det inntektsoppgjøret i sektoren har vært, har lønningene deres vokst mer enn snittet. Har dere hatt oppgjør som har vært lavere enn dette, har lønningen deres gått nedover ift snittet i gruppen.

Dersom man får lønnsvekst som er lavere enn snittet, er det også greit å være klar over at Statistisk sentralbyrå (SSB) lager oversikt over prisvekst. Den finner du her. Har man lønnsvekst som er lavere enn prisvekst, går man ned i kjøpekraft. Det er ikke ønskelig.

I de ulike fanene under, vil vi komme inn på hvordan forhandlingene kan/bør gjennomføres, og hva man kanskje bør tenke på.

Har du som medlem spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med sekretariatet ved Christian Tengs.