Den norske veterinærforening

Lønnsoppgjøret 2011 - 2012

Lønnsoppgjørene i 2011 var det vi kaller mellomoppgjør der en bare forhandlet om lønnsmessige tillegg. Resultatene ble ca 4,2 % i årslønnsvekst fra årssnitt 2010 til årssnitt 2011 i staten og 4,4 % KS-området.

I privat sektor (NHO/LO-området) er resultatet foreløpig ikke klart. Dette skyldes at i denne sektoren gis det generelle tillegget fra 1. april, mens de personlige lønnstilleggene først gis i fjerde kvartal. Det betyr at de endelige tallene først blir klare i februar-mars 2012. Det gjettes på ca 4 %.

Lønnsoppgjørene i 2012 blir såkalte hovedoppgjør. Dvs. at hovedtariffavtalene sies opp i sin helhet, og at dermed alt som står i hovedtariffavtalene er forhandlingstema. Til og med ting som ikke omfattes av dagens hovedtariffavtaler kan bringes inn i oppgjørene. Dette innebærer at oppgjørene i 2012 blir omfattende og kompliserte, og at mulighetene for megling og brudd med eventuelle streiker er større enn i mellomoppgjørene som 2011 var.

Pensjonsreformen i de offentlige sektorene var forhandlingstema i lønnsoppgjørene i 2009 trass i at dette var et mellomoppgjør. Det har vært enighet om at reformen skal evalueres i 2017, men det har allerede vært krevd omkamp både fra fagforeninger innenfor LO og fra kretser i statsapparatet. Det vil bli spennende om også dette blir forhandlingstema på nytt allerede i 2012. Det er ingen tvil om at en på et eller annet tidspunkt vil bli nødt til å endre pensjonsreformen i de offentlige sektorene. Den ordningen som ble vedtatt i 2009 har hatt en særlig gunstig virkning for de som er født før 1953. Samtidig er det klart at ordningen har meget ugunstige bivirkninger i forhold til privat sektor for de som er født i 1963 og senere, mens de som er født i årene i mellom kommer i en mellomstilling. 

Akademikerne sendte allerede i desember 2011 ut lønnsoppgjørene 2012 til organisasjonsmessig behandling i sine medlemsforeninger. I mars 2012 skal Akademikerne behandle de innkomne forslagene fra DNV-As styre og de andre fagforeningene innenfor akademikerfamilien. Forhandlingene skal være ferdige senest kl. 24.00 den 30. april for å unngå brudd.