Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, fagpolitiske og kollegiale interesser. Foreningen skal representere veterinærer som arbeider med akvatiske organismer, fremme særforeningens interesser i DNVs organer og være kontaktledd utad.