Innmelding skjer til styret.

Medlemskapet opphører ved:

a) Skriftlig utmeldelse innen hovedforfall.
b) Kontingentrestanse for mer enn to år.
c) Eksklusjon