Eksklusjon av medlemmer og suspendering av tillitsvalgte avgjøres av styret. Beslutningen kan innankes for årsmøtet.