Sekretariatet ledes av generalsekretæren. Generalsekretæren har adgang til alle møter i lokalforeninger, særforeninger, forhandlingsutvalg, samt komiteer og utvalg oppnevnt av DNV.