Representantskapet kan godkjenne sammenslutninger av veterinærer som representerer særinteresser på grunn av lovgivning, avtaleforhold eller på annen måte vedrørende arbeids-, lønns-, ansettelsesmessige forhold og/eller stillingsmessig status som forhandlingsutvalg. På grunnlag av samme særinteresser kan bare ett forhandlingsutvalg godkjennes.

Forhandlingsutvalgene skal ha egne vedtekter som ikke må stå i strid med DNVs lover, og må være godkjent av representantskapet.

Forhandlingsutvalgene kan ikke oppta medlemmer som ikke er medlemmer av DNV.

Forhandlingsutvalgene kan i samråd med sentralstyret opptre selvstendig i saker som angår medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, og skal ha seg forelagt alle slike saker.