Representantskapet kan godkjenne sammenslutninger av veterinærer som representerer faglige særinteresser innen foreningen som særforening. På grunnlag av samme særinteresser kan bare godkjennes en særforening.

Særforeningene skal ha egne lover som ikke står i strid med DNVs lover og som må godkjennes av representantskapet.

Særforeningene kan ikke ha medlemmer som ikke er medlemmer av DNV.

Særforeningene bør få seg forelagt alle viktige saker som berører deres faglige interesser.

Særforeningen er undergitt DNVs avgjørelse i saker som berører dennes interesse, men har ellers selvbestemmelsesrett.