DNVs medlemmer forplikter seg til:

  1. å ta ansvar for sin egen og bidra til andre medlemmers faglige, sosiale og økonomiske utvikling,
  2. å utvise ansvar for dyrenes helse og velferd,
  3. å utvise generelt samfunnsengasjement og fremme hygienisk og etisk forsvarlig matvareproduksjon,
  4. å utøve god yrkesetikk,
  5. å ha et bevisst forhold til likestilling,
  6. å opptre troverdig og ha en bevisst holdning til kvalitet og service,
  7. å opptre lojalt mot foreningens lover, vedtekter og lovlig fattede vedtak,
  8. å verdsette og utvikle godt lederskap og god organisasjonskultur på alle plan,
  9. å bruke DNVs ressurser optimalt