Uravstemning kan holdes etter vedtak av sentralstyret eller representantskapet. For slike avstemninger gjelder simpelt flertall.