DNV skal

  • fremme og ivareta medlemmenes økonomiske, faglige, kollegiale og sosiale interesser
  • styrke og utvikle veterinærenes fagområder i samfunnet
  • fremme og påvirke den veterinærmedisinske utdanning og forskning
  • virke for en høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer
  • profilere veterinærstanden