Representantskapet kan endre DNVs lover og vedtekter med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.