Oppløsning av Den norske veterinærforening skal behandles av to påfølgende representantskap. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall i begge avstemninger. Blir det besluttet å oppløse foreningen, skal representantskapet avgjøre hva som skal skje med foreningens eiendeler.