Medlemmene kan benytte initialene DNV og foreningens logo.

Foreningens aktiviteter og tilbud er åpne for alle medlemmer med mindre annet er bestemt.

Bistand i saker som angår yrkesrelaterte situasjoner ytes til alle medlemmer av DNV.

Retten til individuell assistanse i yrkesrelaterte situasjoner forutsetter minimum en måneds medlemskap. Bistand ytes til tvister som har oppstått etter innmelding i foreningen.

Medlem som ikke har betalt forfalt kontingent kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.