Utmelding må skriftlig til sekretariatet innen 30. november eller 31. mai for å gjelde fra og med neste halvår.