A. Organer

 • Representantskap
 • Sentralstyre
 • Særforeninger
 • Forhandlingsutvalg
 • Studentforening
 • Pensjonistforening
 • Lokalforeninger
 • Sekretariat

B. Komiteer, utvalg og råd

 • DNVs valgkomité
 • DNVs lovutvalg
 • DNVs Forliks- og Voldgiftsrett
 • Styret for DNVs Faglige vitenskapelige fond
 • DNVs hovedutvalg for spesialisering
 • DNVs tilsynsutvalg for dyreklinikker
 • DNVs yrkesetiske råd
 • DNVs kontrollutvalg