Medlem i DNV-A er medlem av DNV som har et ansettelsesforhold innen offentlig eller privat sektor.