DNV-A skal arbeide for gode arbeids- og lønnsforhold for veterinærer som har et ansettelsesforhold.