DNV-A har en valgkomité som består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer som alle velges for to år av generalforsamlingen. To medlemmer bør velges blant tilsatte i offentlig sektor, herav en fra forvaltning og en fra forskning/undervisning, og en blant tilsatte i privat sektor. Det bør velges ett varamedlem fra hver av sektorene. Innstillingen fra valgkomitéen skal omfatte styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret og leder, to medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen. Innstillingen skal være styret i hende senest en måned før generalforsamlingen.